PVC профили

РVC профилни системи, с които работим

АЛУПЛАСТ

Ние предлагаме немската PVC профилна система ALUPLAST от 2009 година, която е доказала своето качество в България и света.

ВИВА ПЛАСТ

Предлагаме българската профилна система  VIVA PLAST от 2008 години. Профилът VIVA Plast се произвежда с най-съвременното оборудване предлагано от фирмите “Greiner Extrusionstechnik” и “Krauss Maffei”.

i

Произход

   Трябва да знаете, че когато профилите са с гарантиран произход прозорецът няма да има проблеми. С най-добрия профил и най-добрите машини може да се направи некачествена дограма. Това става, когато не се спазва технологията за изработка или монтаж.  Човешкият фактор е много важен в целия процес на поръчка. Когато във фирмата работят немотивирани и неквалифицирани работници и контролът е слаб, качеството не е на ниво. Това се получава, когато се разчита на ниски цени и агресивна реклама за привличане на нови клиенти. Можете да видите Сертификатите ни за качество.
N

Брой камери на PVC профилите

   PVC профилите, които се предлагат са минимум три камерни, като има четири, пет и шест камерни. Увеличаването на броя на камерите не увеличава съществено топло и шумоизолационните качества на прозореца, защото площта на профила е от 15 до 20 % от площта на прозореца. Ние предлагаме три и пет камерни профили, като при пет камерните профили стъклопакетът е по-широк и от там се печелят по-добри изолационни качества на целия прозорец.
Трябва да знаете, че по-дебелите и многокамерни профили са механически по-здрави.